آموزش انجام رنگساژ در منزل

NADLICO ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

رنگساژ مو چیست

رنگساژ یا واریاسیون یک روش برای بازگرداندن کیفیت و اصلاح رنگ مو است. این روش کمک می کند همیشه رنگ مویی جذاب و براق داشته . . .