آموزش زدن رژ گونه

ترفند های رژگونه زدن حرفه ای
گریم و آرایش
3 تا 5 دقیقه
NADLICO ۶ بهمن ۱۳۹۷

ترفند های رژگونه زدن حرفه ای

یک خانم که به مد و زیبایی آرایش چهره خود اهمیت می دهد باید بداند چه رژگونه ای را در کدام بخش صورت بزند. باید بتواند طبق . . .