ادو فرش چیست؟

NADLICO ۲۲ آذر ۱۳۹۷

همه چیز در مورد ادو فرش

کریستین دیور معتقده که عطر یه شخص خیلی چیزا رو در موردش بهت میگه؛ حتی بیشتر از دست خطش. برای همه ی آدم ها هر عطری خاطرات . . .