استفاده از سرم مو

NADLICO ۲ فروردین ۱۳۹۸

سرم مو چیست؟

ممکن است برای همه پیش آمده باشد که می‌خواهند به مهمانی بروند اما موهایشان بسیار خشک و وز است و اعتماد به نفس کافی ندارید . . .