انتخاب پرایمر مناسب برای پوست خشک

بهترین پرایمر برای پوست خشک
گریم و آرایش
4 تا 6 دقیقه
NADLICO ۱۰ دی ۱۳۹۷

بهترین پرایمر برای پوست خشک

اگر چه پرایمر یکی از بهترین روش ها برای حفظ آرایش صورت در تمام طول روز است، اما بعضی از انواع آن باعث دهیتراته شدن پوست . . .