انواع رنگ مو و تفاوت های آن ها

تغییر چهره با رنگ مو
اخبار آرایشی
3 تا 5 دقیقه
NADLICO ۷ دی ۱۳۹۷

یک تغییر اساسی در چهره با استفاده از رنگ مو

دیر یا زود تارهای موی سفید در زندگی هر زنی پیدا خواهد شد. می توانید مثل من یکی یکی آن­ها را بکنید! و یا زیر بقیه موهایتا . . .