انواع فرکننده‌های مو

NADLICO ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

فر کننده مو

یکی از دستگاه‌هایی است که در گروه آرایشی و بهداشتی قرار می‌گیرد و مخاطبان اصلی آنان خانم‌ها هستند. اکثر خانم‌ها علاقه‌من . . .