بهترین پرایمر

NADLICO ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

بررسی پرایمر ایرانی اوکاز

بسیاری شما بارها اسم پرایمر را شنیده اید و شاید انواع مختلف آن را مشاهده و استفاده کردید. امروز می‌خواهیم یکی از بهترین . . .

بهترین مارک پرایمر صورت برای پوست چرب
گریم و آرایش
4 تا 6 دقیقه
NADLICO ۲۴ آذر ۱۳۹۷

بهترین مارک پرایمر صورت برای پوست چرب

افرادی که پوست چرب دارند، حتماً با ذوب شدن آرایش به ویژه در آب و هوای گرم و مرطوب آشنا هستند. اگر پوست شما هم چرب است و . . .