10 توصیه مهم برای زیبایی موها

NADLICO ۸ دی ۱۳۹۷

نکاتی برای رنگ کردن موهای سفید

هنگامی که موهایتان شروع به سفید شدن می کنند، سعی کنید آنها را تنها یک درجه روشن تر و یا یک درجه تیره تر کنید، در غیر این . . .