6 مرحله جهت داشتن آرایشی طبیعی

گریم و آرایش
4 تا 6 دقیقه
NADLICO ۵ دی ۱۳۹۷

چگونه یک آرایش طبیعی داشته باشیم؟

طبیعی آرایش کردن یکی از خواسته هایی است که اکثر خانم ها خواهان انجام آن هستند. بیشتر خانم ها دوست دارند در حالی که آرایش . . .