براساس رنگ پوستتان انتخاب کنید

تعیین رنگ پوست ، معمولا زمان انتخاب کرم پودر و پن کک مورد توجه قرار می گیرد. زمانی که رنگ های مختلف کرم پودر را تست می کنید ، به طور قطع باید رنگ کلی و دقیق پوست خود را پیدا کرده تا با توجه به آن بتوانید رنگ مناسبی پیدا کنید. نباید رنگ سطح پوست خود را مبنا قرار دهید.

 • روشن
  روشن
 • Array
  گندمی
 • Array
  سبزه
 • Array
  تیره