آرایش متناسب با پوست سبزه باید چگونه باشد؟

NADLICO ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آرایش متناسب با پوست سبزه

آرایش کردن یکی از مسائل دقیق و حساس بین خانم هاست که اصلا نمیتوان سرسری از آن گذشت. این که چگونه و با چه آرایشی در بین ع . . .