انتخاب سایه چشم

NADLICO ۲۳ دی ۱۳۹۷

با توجه به رنگ پوست چه سایه ای را انتخاب کنیم

آرایش چشم از اساسی ترین بخش های آرایش صورت محسوب می شود. با آرایش چشم ها و جذاب کردن آنهاست که می توانیم یک آرایش خواستن . . .