برنزه کردن

برنزه کردن صورت و بدن
اخبار آرایشی
4 تا 6 دقیقه
NADLICO ۱۸ دی ۱۳۹۷

برنزه کردن صورت و بدن

در فرهنگ غربی برنزه کردن صورت و بدن به عنوان یک علامت زیبایی و جذابیت جنسی شناخته شده است. به همین دلیل بسیاری از خانم ه . . .