پیشگیری از کرونا

NADLICO ۵ اسفند ۱۳۹۸

محلول ضد عفونی‌کننده دست پاسائو

این روزها که تب ویروس کرونا گرم شده است، وجود محلول‌های ضد عفونی‌کننده دست بسیار اهمیت پیدا کرده است. به این دلیل که برا . . .