چگونه کرم پودر متناسب با نوع پوستمان را استفاده کنیم؟

گریم و آرایش
3 تا 5 دقیقه
NADLICO ۵ بهمن ۱۳۹۷

چگونه کرم پودر متناسب با نوع پوستمان را استفاده کنیم؟

از کرم پودر به این دلیل که لکه ها و عیوب پوست پوشانده شود، استفاده می شود تا پوستی یکدست و هماهنگ با آرایش ایجاد شود. اس . . .